Enkele belangrijke mededelingen

– Op woensdag 5 september om 20 uur is er onze infoavond.  Deze infoavond zal doorgaan in de klas van het eerste leerjaar.

– Het schoolgeld voor het eerste trimester bedraagt €30. Gelieve het geld op maandag mee te geven!

– Elke woensdag is het fruitdag op onze school.  Die dag wordt er enkel fruit gegeten tijdens de speeltijd!

– Op donderdag krijgen we namiddag turnles.  Breng je turnzak mee met daarin je rood T-shirt, een short en turnpantoffels of sportschoenen.

Vrijdag 7 september is er om 11.15 uur een startviering in de kerk.  Iedereen van harte welkom!

– Op dinsdag 11 september is er onze jaarlijkse tuindag weer!  Verdere info volgt nog.