studietoelagen

Sommige gezinnen komen waarschijnlijk in aanmerking voor studietoelagen.

Het aanvraagformulier kunnen jullie online vinden of eventueel bekomen op het bureel.

Meer info op: www.studietoelagen.be