Instapdagen


rube-en-rutje-school-grootDATA KIJK- & INSTAPDAGEN

2016 – 2017

Bij de inschrijving dient u een officieel document voor te leggen dat de identiteit van uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont.  Mogelijke voorbeelden :  het trouwboekje, uittreksel uit de geboorteakte, sis-kaart of reispas.

 

instapdag

kijkdag

Maandag   7/11/2016 Woensdag 26/10/2016
Maandag   9/01/2017 Woensdag 21/12/2016
Woensdag   1/02/2017 Woensdag 25/01/2017
Maandag   6/03/2017 Woensdag 22/02/2017
Maandag   18/04/2017 Woensdag 29/03/2017
Maandag   29/05/2017 Woensdag 24/05/2017