Instapdagen


rube-en-rutje-school-grootDATA KIJK- & INSTAPDAGEN

2017 – 2018

Bij de inschrijving dient u een officieel document voor te leggen dat de identiteit van uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont.  Mogelijke voorbeelden :  het trouwboekje, uittreksel uit de geboorteakte, sis-kaart of reispas.

 

instapdag

kijkdag

Maandag   6/11/2017 Woensdag 25/10/2017
Maandag   8/01/2018 Woensdag 20/12/2017
Woensdag   1/02/2018 Woensdag 24/01/2018
Maandag   19/02/2018 Woensdag 24/02/2018
Maandag   16/04/2018 Woensdag 28/03/2018
Maandag   11/05/2018 Woensdag 2/05/2018