Luizen op school

Elk jaar na de vakantieperiodes steekt het luizenprobleem weer de kop op.

Op onze school zijn een aantal leerkrachten via het CLB opgeleid om de hoofden op een juiste manier te controleren en tips te geven voor een behandeling.Voor de lagere school zijn dat juf Ann en juf Katrijn en voor de kleuters is dat juf Carine.
We controleren na elke vakantie opnieuw. Alleen zo kunnen we het probleem aanpakken.

Moest je kind last krijgen van luizen tijdens het schooljaar, graag zo snel mogelijk de directie te verwittigen of iemand van het kriebelteam.

Luizen hebben is geen schande, enkel vervelend! Luizen kiezen immers enkel propere hoofden uit om zich te nestelen!