herinnering: betaling sneeuwklassen

Voor de deelname aan de sneeuwklassen 2024 vragen we jullie om € 375 over te schrijven op rekening IBAN  BE82 7350 0149 2168 met vermelding van de naam van je kind.

Dit bedrag zou 15 december 2023 op de rekening sneeuwklassen moeten staan.