schoolgeld

Dit jaar betaalden jullie schoolgeld.

Door de corona-crisis zijn een aantal activiteiten geschrapt.

We gaan bij het ophalen van het schoolgeld in september dit voor jullie verrekenen: de som die jullie nog te goed hebben wordt afgetrokken van het schoolgeld van september.