Digitaal oefenen

Beste ouders

Hier een eerste bericht met digitaal oefenmateriaal voor jullie kornuitjes thuis.

De leerlingen van het 4de leerjaar kunnen oefenen:

  • Wiskunde op Bingel tot en met blok 7 (kommagetallen en cirkel nog niet! Deze leerstof is nog niet gegeven.)
  • Taal en spelling op Kweetet tot en met kijker 6
  • De leerstof van W.O. die momenteel wordt behandeld staat ook open op Kweetet
  • Lezen kunnen de kinderen via de bibbox op Bingel
  • Bingel heeft alles opengesteld voor de leerlingen, dus hier is ook eventueel nog ander oefenmateriaal te vinden.

De inloggegevens voor deze websites staan vooraan in de agenda van jullie kind.

Zoals eerder vermeld, krijgt elk kind morgenavond nog een enveloppe met oefenmateriaal op papier in de brievenbus.

Dit alles is een vrijblijvend herhalingsaanbod, maar we doen toch een warme oproep om je kind hierin te begeleiden en te motiveren!

Voor vragen kunnen jullie altijd mailen naar jufcindy@dekornuit.be.

Zorg goed voor elkaar en tot binnenkort!

Vriendelijke groeten,

juf Cindy