Bericht namens parochieteam

Parochieteam Opoeteren-Dorne
Beste ouders
Omdat er geen draagvlak bleek te zijn om het vormsel op zaterdag om 18.00 u. te laten doorgaan, werd door het federatieteam volgende beslissing genomen:
de vormselviering zal plaatsvinden op zondag 3 mei 2020 om 11.00 u. in de Sint-Dionysiuskerk te Opoeteren voor de vormelingen van Dorne en Opoeteren. 
De startvergadering heeft plaats in september 2019. Aangezien er geen catechisten zijn zal het bisdom worden gecontacteerd en zal er van de ouders medewerking verwacht worden.

Vriendelijke groeten
Parochieteam Opoeteren-Dorne