schoolgeld

In het schoolreglement op bladzijde 35 staat de hele uitleg over het schoolgeld.

  • kleuters jaarbedrag: 40 euro
  • lagere school 85 euro per jaar (behalve leerlingen derde leerjaar 30 euro omwille van het gratis zwemmen)┬á In de lagere school verdelen we dit geld in 3 keer.

Voor onze nieuwe ouders: er zal ook meer uitleg hierover zijn op de info-avond.

Bedragen mee te geven begin september:

  • kleuter: 40 euro
  • lagere school kind: 30 euro (leerlingen derde leerjaar 10 euro)