Medicijnen op school

Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leraren, een zieke leerling niet op school thuis hoort.

Toch kan het gebeuren dat uw kind op school medicijnen moet nemen …

 • bijvoorbeeld omdat uw kind thuis ziek geworden is en haar/zijn antibioticakuur nog niet afgelopen is,
 • of omdat uw kind een chronische aandoening heeft (diabetes, astma, epilepsie, ADHD …) en op geregelde tijdstippen medicijnen moet nemen …

Maar … leraren zijn geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen.

Daarom vragen we u een aantal regels te volgen.

 • De school aanvaardt enkel medicijnen op voorschrift van de dokter.
  • wordt uw kind plots ziek of lijdt uw kind aan een chronische ziekte en moet dagelijks medicijnen nemen, vraag dan aan de dokter om het attest medicijnen in te vullen. Een voorbeeld van een medicijnkaart is te verkrijgen op het secretariaat van de school. ( één in bijlage onderaan deze pagina)
  • Het verzoek van de ouders om toe te zien op het gebruik van medicijnen kan niet onbeperkt in de tijd zijn. Het wordt bij het begin van elk trimester vernieuwd.
 • Zonder doktersattest kan uw kind geen medicijnen gebruiken op school. Ook niet bij uitzondering. Leraren zijn niet medisch geschoold. In geen geval kan een personeelslid verplicht worden om mee te werken aan het toezien op het nemen van medicatie door leerlingen. Als geen personeelslid bereid gevonden wordt aan de procedure mee te werken, vervalt de procedure.
 • Geef de medicijnen in de originele verpakking rechtstreeks af op school aan de directie, de juf of de meester. Dus niet via de boekentas of het kind. Vermeld in elk geval de naam van uw kind op de verpakking van het medicijn.

De CLB-centra brengen eveneens alle dokters uit de regio op de hoogte en vragen om correct mee te werken. Deze regelgeving wordt aan het schoolreglement toegevoegd.

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens de schooluren ziek wordt, ergens pijn heeft, zich verwondt, door een insect wordt gestoken of iets dergelijks. In samenwerking met de CLB-centra werd er een procedure uitgeschreven die gevolgd wordt.

 • In elk geval zal de school altijd contact met u opnemen om te overleggen over de stappen die de school moet ondernemen.
 • Wanneer de situatie zich echter voordoet dat u niet te bereiken bent, zal de school de huisarts van uw kind of zo nodig de schoolarts of dichtstbijzijnde arts aan de school contacteren om advies te verkrijgen over de verder te nemen stappen.
 • Indien nodig brengen we het kind naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. In dringende gevallen worden de hulpdiensten opgebeld.