Luizen op school

Elk jaar na de vakantieperiodes steekt het luizenprobleem weer de kop op.

Op onze school zijn een aantal leerkrachten (‘het kriebelteam’) via het CLB opgeleid om de hoofden op een juiste manier te controleren en tips te geven voor een behandeling.
We controleren op regelmatige tijdstippen, zeker na een melding. Alleen zo kunnen we het probleem aanpakken.

Moest je kind last krijgen van luizen tijdens het schooljaar, graag zo snel mogelijk de directie te verwittigen of iemand van het kriebelteam.

Luizen hebben is geen schande, enkel vervelend! Luizen kiezen immers enkel propere hoofden uit om zich te nestelen!