Beste ouders, Vrijdagnamiddag vieren we naar jaarlijkse gewoonte carnaval op onze school. De kinderen mogen namiddag verkleed naar school komen. Voormiddag gaan we nog zwemmen en hebben de kinderen nog gewoon les. De kinderen die blijven eten, kunnen zich verkleden in de klas. Graag enkele afspraken om alles goed te […]

Carnaval

Vandaag hebben de leerlingen een voorbereidende brief meegekregen voor het medisch onderzoek.  Gelieve deze ten laatste op dinsdag 16 januari terug mee te geven omdat op deze dag het onderzoek zal plaatsvinden. Bij het medisch onderzoek in het derde leerjaar zal de verpleegkundige het gewicht, de lengte en de oogjes van de […]

Medisch onderzoek


Vanaf deze maand krijgen de kinderen elke maand een tafeltoets.  Deze toetsen zorgen ervoor dat de kinderen de aangeleerde tafeltjes ( waar ze in het tweede leerjaar toch hard voor hebben moeten werken) niet vergeten! Ze krijgen vooraf telkens ook een ( vrijblijvend) blaadje mee om de tafeltjes thuis te oefenen. […]

Tafeltoetsen


Maandag maken we terug de frisse start van het tweede trimester! Enkele mededelingen: Het witte rapport mogen jullie thuis houden, de 2 gekleurde rapporten (attituden- en turnrapport) worden maandag opgehaald.  Ook de toetsenmap wordt opgehaald en leeg gemaakt. Het schoolgeld voor de tweede trimester, voor het derde leerjaar, bedraagt €10.  […]

Enkele mededelingen