Techniek: De Sint: Pakhuizen en pakjes

De leerlingen van 1 en 2 knutselden prachtige pakhuizen in mekaar met plug-it-materiaal.

Ook pakten ze pakjes in zoals echte pieten het zouden doen, want wat is een pakhuis nu zonder pakjes?