Leesdiploma kern 1

Donderdag is de leestest van de woorden die jullie kornuitjes leerden in kern 1 (de rode blaadjes in het ringboekje). De kinderen gaan dan één voor één lezen bij juf Lize. Na de leestest krijgen alle leerlingen hun eerste leesdiploma mee naar huis. Oefenen we eerst nog een keertje thuis?

Op het diploma staan de woorden aangevinkt die de kinderen in één minuut correct konden lezen.

Er staat ook een letter geschreven op het diploma. De betekenis van die letter vindt u hieronder.

U = uitmuntend
ZG = zeer goed
G = goed
RV = ruim voldoende
V = voldoende
T = twijfelachtig
O = onvoldoende