Beslissingsboom LAGERE SCHOOL

Als een kind verkouden is, ziek is,… moeten we deze beslissingsboom volgen om te beoordelen of het kind naar school mag komen:

https://www.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten_-_info_en_brieven/beslisboom_covid-19_leerlingen_lo_so_20200818.pdf