Beslissingsboom KLEUTERS

Als een kleuter ziek is moeten we momenteel volgende beslissingsboom volgen:

https://www.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten_-_info_en_brieven/beslisboom_covid-19_leerlingen_ko_20200905.pdf