uurregeling aankomen/naar huis

 

Beste ouders

Mogen we u vragen om uw kind in te schrijven voor de opvang VOOR zaterdag middag 12 uur bij juf Ann.
Dit is noodzakelijk voor de organisatie van de opvang en de werking van onze school. (inzetten voldoende leerkrachten)
Vanaf maandag gelden ook enkel de uren brengen/afhalen van uw kinderen zoals aangegeven op het onderstaande schema.
Kinderen die een hele dag naar de opvang komen blijven tijdens de middagpauze gewoon in de opvang.
Bedankt voor uw bereidwillige medewerking.