Opvang

Vanaf maandag splitsen we de opvang opnieuw:
Kleuters worden opgevangen aan de kleuterschool.
Leerlingen van de lagere school aan de lagere school.
(Robbedoes werd ook verwittigd.)
We willen er nogmaals op wijzen dat kinderen VOORAF ingeschreven MOETEN zijn om van deze opvang gebruik te kunnen maken.
Gelieve ons een attest van de werkgever te bezorgen als je gebruik maakt van deze opvang.