Digitaal lesgeven

Beste ouders

 

Vanaf maandag starten wij met pre-teaching. Jullie leerlingen krijgen de komende weken instructiefilmpjes, kunnen deze leerstof verwerken via de reken- en taalboekjes die we aan huis bezorgen en daarna zijn er nog dagelijks momenten om in te interactie gaan met de juffrouw.

Mogen we daarom vragen aan de ouders die het kornuitmailadres van hun kind nog niet in orde hebben gemaakt, dit tegen zondagmiddag klaar te maken. Dit is nodig om maandag via de digitale weg met jullie kind te starten. Indien dit niet lukt mag u altijd contact opnemen met meester Raf