INFO OVER VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE

Beste ouders

De volgende berichtgeving willen wij graag met jullie delen :

 

Beste directeur
Beste leerkracht eerste leerjaar
Beste godsdienstleerkracht
Eerst en vooral hoop ik dat jullie allemaal nog gezond zijn en mogen blijven!
Wellicht hebben jullie via allerlei mediakanalen reeds vernomen dat het coronavirus ook de bisschoppen van België verplicht tot uiterste voorzichtigheid. 
Daarom hebben zij gisteren, 30 maart 2020, beslist dat de vieringen van het Vormsel en de eerste communie die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren niet kunnen doorgaan op de voorziene datum. 
De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober. De eerste communies worden verschoven naar het volgende schooljaar. 
Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie.
In toepassing van deze mededeling werd voor ons bisdom een concreet, gestroomlijnd voorstel uitgewerkt voor vormselvieringen en eerste communievieringen na de zomervakantie.
Het vraagt van allen begrip, goede wil en de nodige creativiteit.
Dit betekent dat in onze federatie, voorrang gevend aan de planning van het vormsel – op 19 en 20 september maar nog in beraad – , de eerste communievieringen hernomen worden in de maanden september en oktober, voor de herfstvakantie. Graag willen we zo vlug mogelijk overleggen, eventueel met betrokken leerkrachten (de kinderen zitten dan in het tweede leerjaar), over hoe en wanneer wij de viering organiseren, bij voorkeur in een geplande zondagsviering. Ook een eenvoudige viering kan zeer mooi zijn. 
Een gezin kan er ook individueel voor kiezen om in samenspraak met de pastoor op eender welk weekend, in de gewone zondagsviering, de eerste communie te doen.
In ieder geval vragen we de ouders hun inschrijving te herbevestigen voor 30 juni.
Mede namens pastoor Gerard alvast dank u wel aan allen die zodra dit mogelijk is, hieronder weer hun schouders willen zetten.
Hartelijke groeten
Jeannine