coronavirus update 3

Beste ouders

Naar aanleiding van enkele besmettingen met het coronavirus in verschillende scholen over heel Vlaanderen en omdat niet iedereen meer getest wordt, worden de richtlijnen verstrengd.

Op onze school is er GEEN besmetting vastgesteld op dit moment.  Wij staan steeds in contact met een arts van het CLB en krijgen richtlijnen van de overheid.  We volgen de situatie op de voet.

De nieuwe richtlijnen luiden als volgt:

  • Ieder kind (leerling, leerkracht) met koorts en symptomen van bovenste luchtweginfectie (hoesten, snotteren) blijft thuis of gaat naar huis en contacteert de huisarts. We adviseren dat de kinderen door hun ouders worden afgehaald en niet door hun grootouders.
  • Ieder kind (leerling) met koorts of symptomen van bovenste luchtweginfectie (hoesten, snotteren) en die mogelijk in contact is gekomen met een vermoedelijk geval of bewezen geval van corona blijft thuis of gaat naar huis en contacteert de huisarts.
  • De kinderen(leerlingen) die samenwonen met een bewezen coronapatiënt gaan in isolatie voor 14 dagen, ook al hebben ze geen of milde symptomen.
  • Alle kinderen en leerlingen die geen symptomen hebben komen naar school.
  • Kinderen/ leerlingen uit een klas waar een contact geweest is met een bewezen corona patiënt nemen twee keer per dag de lichaamstemperatuur en nemen contact op met huisarts bij verhoging.

Groeten

Het schoolteam