Schoolfotograaf

Woensdag 19 februari 2020 komt de schoolfotograaf.

Er worden individuele foto’s gemaakt van elk kind, broer/zus foto’s en ook klasfoto’s.

Trek dus je mooiste kleren aan die dag!

Er wordt vooraf ook een briefje meegegeven: ouders die dat wensen kunnen voor €5,00 ook 3 pasfoto’s op witte achtergrond laten maken van hun kind (nodig voor identiteitspapieren/reispassen/…) Indien je het hele pakket foto’s neemt van je kind kosten deze 3 pasfoto’s op witte achtergrond slechts 2 euro.