samenwerken

Voorbije vrijdag mochten de kinderen in het zonnetje samen aan een opdracht werken!

Ziehier alvast een mooi resultaat!