De klasbibliotheek

Vanaf nu wisselen we elke woensdag de boekjes van de klasbibliotheek. De kinderen mogen telkens twee of drie leesboekjes kiezen om thuis te lezen. Die boekjes mogen een week thuisblijven. Gelieve ze elke dinsdagavond terug in de boekentas te steken.