gemachtigd opzichter

Hallo

Onderstaande mail kregen we van de provincie.  Misschien zijn er kandidaten om deze cursus te volgen?

 

Beste

Provincie Limburg start opnieuw een grootschalige wervings- en opleidingsactie voor gemachtigde opzichters.

Gemachtigd opzichters helpen de veiligheid (vb. aan de schoolpoort) te verbeteren. Ze zijn een onmisbare waarde in de dagelijkse mobiliteit van personen die zich te voet verplaatsen. Niet alleen voor de schoolgaande jeugd maar ook voor instellingen voor personen met een beperking of ouderen.

Wat houdt de opleiding in?

–         Kandidaten volgen een korte theoretische en praktische opleiding om hun machtiging te ontvangen.

o   Theoretische opleiding: het provinciebestuur organiseert en financiert de theoretische opleiding (minimum 3 uren) op verschillende plaatsen in Limburg. De theoretische opleidingen zijn gepland in de tweede helft van februari/eerste helft van maart 2020.

o   Praktische opleiding: de praktische opleidingen (een halve dag in het reële verkeer) vinden plaats in overleg met de lokale politie, in de tweede helft van maart 2020.

–          Het provinciebestuur koopt de uitrusting (fluohesje, C3-stopbord en driekleurenarmband) voor de opzichters aan en stelt ze gratis ter beschikking van alle provinciaal opgeleide gemachtigd opzichters.

Geïnteresseerde leerkrachten, ouders, vrijwilligers … kunnen zich inschrijven als kandidaat-gemachtigd opzichter via de website www.limburg.be/InschrijvingGemachtigdOpzichter. Meer informatie vindt u in de bijgevoegde folder en op www.limburg.be/gemachtigdopzichter.