oud papier

Vrijdag gaan we werken rond kleuren in de klas.

Is het mogelijk om de kinderen zoveel mogelijk reclamefolders, tijdschriften, kranten, … mee te geven?

We gaan hieruit knippen, scheuren, …