Infoavonden voor de ouders

Bij de start van een nieuw schooljaar worden de ouders uitgenodigd in de klassen.

Tijdens deze infoavond wordt de klaswerking uitgelegd aan de ouders. Je noteert deze data best al in je agenda.

Dinsdag 3 september 2019 om 20 uur: ouderavond eerste en tweede leerjaar

Woensdag 4 september 2019 om 20 uur: ouderavond kleuterschool

Donderdag 5 september 2019 om 20 uur: ouderavond vijfde en zesde leerjaar

Maandag 9 september 2019 om 20 uur: ouderavond derde en vierde leerjaar