Vrije dagen 2019-2020

5

1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen

maandag 2 september 2019

2. Vrije dagen van het eerste trimester

herfstvakantie: van maandag 28 oktober 2019 t/m zondag 3 november  2019

wapenstilstand: van maandag 11 november 2019

kerstvakantie:  van maandag 23 december 2019  t/m zondag 5 januari 2020

3. Vrije dagen van het tweede trimester

krokusvakantie van maandag 24 februari 2020 t/m zondag 1 maart 2020

paasvakantie van maandag  6 april t/m zondag 19 april 2020

4. Vrije dagen van het derde trimester

Dag van de arbeid: vrijdag 1 mei 2020

O.H.-Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020

Pinkstermaandag: 1 juni  2020

5. De zomervakantie vangt aan op dinsdag 30 juni 2020 om 12 uur.

FACULTATIEVE VAKANTIEDAGEN

 maandag  4 mei 2020

 maandag  11 mei 2020

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

 woensdag  2 oktober 2019

 vrijdag 6 december 2019

 woensdag 5 februari 2020