Laatste loodjes…

Maandag beginnen we aan de laatste maand van onze zesdejaars op de Kornuit!

Deze laatste weken staan er nog heel wat toetsen gepland. De kinderen krijgen maandag een overzicht van deze planning mee naar huis.

Naast de “echte” toetsen zullen de leerlingen ook IDP proeven moeten maken. Dit zijn verplichte proeven voor alle zesdejaars waarbij hun kennis en vaardigheden voor Nederlands, wiskunde, Frans en WO getest worden. De leerlingen moeten hiervoor NIET leren en deze punten komen ook niet op het rapport! Zie dienen enkel als referentie voor de kwaliteit van ons onderwijs en geven ons een beeld van de sterktes en zwaktes van onze leerlingen en dus ook van onze school.

Op maandag 24 juni hebben de leerlingen van het zesde leerjaar hun laatste toets. Dinsdag beginnen we dan  aan de grote opruim van onze klas zodat op woensdag alle banken gepoetst kunnen worden.

Noteer alvast zeker woensdag 26 juni in jullie agenda! Om 19.30u verwachten wij jullie in De Bempt voor de proclamatie van ons zesdejaars! Een uitnodiging volgt nog…

Donderdag 27 juni is er sportdag op onze school.

Vrijdag 28 juni gaan we met heel de school zwemmen en sluiten we het schooljaar af met een viering in de kerk. Om 12u worden de leerlingen uitgezwaaid met een erehaag en kan hun welverdiende vakantie beginnen!