Bezoek aan St.-Vincentius

Op de vergadering van de eerste communie werd voorgesteld om ook dit jaar, naar het voorbeeld van Jezus, te delen met anderen die het nodig hebben. Er werd beslist om St.- Vincentius te steunen.

De mama van Mathyro heeft contact opgenomen en een datum kunnen vastleggen.

Op vrijdag 10 mei brengen we met de hele klas een bezoek aan St.-Vincentius in Maaseik. De kinderen gaan met de juf na het zwemmen te voet naar het centrum, wat aan Sportlaan 14 gehuisvest is. Ouders die Vincentius mee willen bezoeken, worden rond 9.45 u. op de parking van de sporthal verwacht. Deze ouders zorgen dan ook voor het vervoer terug naar school.

De kinderen die willen, kunnen een speelgoedje schenken of kleren die nog mooi zijn, maar bv. te klein geworden. In de klas gaan we nog spaarpotjes maken waarin ze wat van hun communiegeld kunnen stoppen om te schenken aan dit goede doel.

Willen de ouders die meegaan naar St.-Vincentius, dit deze week laten weten via de agenda? (Er werd gevraagd om het aantal kinderen en volwassenen door te geven.)