Leesdiploma 1

Kern 1 van Veilig Leren Lezen is af.

Volgende maandag is er een eerste leestest voor de kornuitjes van het eerste leerjaar.

Ze kunnen daarvoor oefenen in hun ringboekje ‘Veilig en Vlot’. (Alle rode blaadjes)

Elk kind krijgt na de test een diploma mee naar huis, waarop jullie kunnen zien hoe goed ze gelezen hebben.