Welkom

Deze week gaan we onze klas rustig verkennen.

De hoeken , het speelgoed, de afspraken ….

Meer info krijgen jullie op onze ouderavond